Sytuacja w Syrii

Sytuacja w Syrii

W Syrii mieszka 5,9 mln dzieci w wieku szkolnym. W sektorze edukacji pracuje 100 tysięcy osób.
2,1 mln dzieci* pozostaje poza systemem edukacji. Co trzecia szkoła została zniszczona lub przeznaczona na schronienie dla osób wewnętrznie przesiedlonych.
Szacuje się, że 70% placówek oświatowych w Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam działań wojennych w latach 2012-2016.
Przed wojną syryjskie społeczeństwo było uznawane za dobrze wykształcone w skali regionu. 97% dzieci przystępowało do edukacji podstawowej (klasy 1-9), a 67% kończyło szkołę średnią. Ponad 90% społeczeństwa potrafiło czytać i pisać.

*Stan na grudzień 2018 roku wg Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA).