Szkoły w Aleppo

Szkoły objęte programem

 • Szkoła podstawowa Asz-Szark
 • Szkoła podstawowa Al-Wurud
 • Zespół szkół Cylicja
 • Szkoła podstawowa Bani Taghlib
 • Szkoła podstawowa Al-Inaja

Opis szkoły

Szkoła ormiańsko-prawosławna Asz-Szark (ar. Wschód) w Aleppo została założona w latach 30. XX wieku. Znajduje się w dzielnicy As-Sulajmanijja, która nie została zniszczona w trakcie walk. W szkole działa przedszkole i sześcioletnia szkoła podstawowa.

Podczas wojny dyrekcja szkoły zdecydowała o przyjęciu uczniów z trzech innych placówek, które zostały zmuszone do zawieszenia działalności. W tym czterech placówkach, w 2011 roku uczyło się łącznie 2250 uczniów. W okresie oblężenia miasta, do szkoły chodziło 400 uczniów. Nauczano wyłącznie podstawowych przedmiotów, bez zajęć plastycznych lub sportowych.

Do dzisiaj, ze względu na zniszczenia trzy szkoły są zamknięte. Do szkoły „Asz-Szark” uczęszcza ponad 500 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • zakup książek do biblioteki napisanych w językach arabskim, angielskim i ormiańskim

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika

 • zakup materiałów edukacyjnych do laboratorium

 • organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów

مدرسة الشرق الابتدائية

Szkoła podstawowa Asz-Szark

Wiadomość od dyrektor,

Zepure Reisian

Pamiętam, kiedy pocisk spadł na dach szkoły, chwilę po zakończeniu przerwy. Podjęliśmy wówczas decyzję o przeszkoleniu uczniów z szybkiej ewakuacji do schronu znajdującego się pod budynkiem. Ta wiedza kilka razy okazała się przydatna. W schronie puszczaliśmy dzieciom filmy edukacyjne, mając nadzieję, że dzięki temu nie będą myślały o niebezpieczeństwach na zewnątrz.

Drzwi szkoły muszą być otwarte. Żadne dziecko nie powinno zostać pozbawione dostępu do edukacji. Edukacja jest ich prawem.

Galeria

Szkoła podstawowa Al-Wurud

Opis szkoły

Instytucja została założona w 1932 roku jako dom dziecka. Z czasem zmieniono jej przeznaczenie na szkołę podstawową Al-Wurud (ar. Róże) im. Św. Dymitra. Przed wojną uczyło się w niej 450 uczniów, od przedszkola do 6. klasy.

W trakcie oblężenia Aleppo w latach 2012-2016, budynek szkoły bardzo ucierpiał, spadły na niego bomby. Lekcje przeniesiono do dzielnicy oddalonej od linii frontu, korzystając z gościnności i infrastruktury innej szkoły. Około 140 uczniów uczęszczało na zajęcia w trybie popołudniowym, mimo częstych przerw w dostawie elektryczności.

Obecnie placówka wznowiła działalność w swojej stałej lokalizacji. W szkole uczy się 375 uczniów. Część klas nadal nie jest dostosowana do celów edukacyjnych.

Potrzeby szkoły

 • zakup zabawek i gier dla przedszkola

 • zakup kserokopiarki

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika i ekranu do rzutnika, laptopów

 • remont przestrzeni rekreacyjnej na dachu

مدرسة الورود الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Toniego Mkhalale

W trakcie wojny, wiele rodzin chrześcijańskich zdecydowało się na wyjazd, obawiając się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Obecnie w naszej szkole większość uczniów – ponad 90% - to muzułmanie. Dostrzegam w tym szansę na przekraczanie barier między nami i budowanie społeczeństwa, którego podstawą jest tolerancja i szacunek.

Część uczniów długo nie chodziła do szkoły. Duże różnice w poziomie wiedzy to nie lada wyzwanie dla kadry nauczycieli.

Galeria

Zespół szkół Cylicja

Opis szkoły

Zespół szkół Cylicja to jedna z najstarszych ormiańsko-chrześcijańska placówek edukacyjnych w Aleppo, założona w 1921 roku. Jej nazwa nawiązuje do średniowiecznego Królestwa Armenii w Cylicji. Szkoła składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Przed wojną uczyło się w niej 700 uczniów, a zajęcia odbywały się w trzech budynkach.

Podczas wojny, linia frontu przebiegała w pobliżu terenu szkoły. Zawieszono funkcjonowanie placówki na kilka lat. Kiedy w Aleppo sytuacja się ustabilizowała, a administracja wróciła do szkoły, okazało się, że jeden z budynków jest całkowicie zniszczony. Do dzisiaj remont budynku pozostaje poza możliwościami finansowymi placówki.

Obecnie w placówce uczy się 135 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • zakup materiałów edukacyjnych na zajęcia przyrodnicze

 • zakup mebli: krzeseł, ławek, tablic

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika i ekranu do rzutnika, laptopów do sali komputerowej

مدرسة كيليكيا الثانوية

Wiadomość od kierownika szkoły,

p. Avedisa Khoshafiana

Kiedy Ormianie przybyli do Aleppo na początku XX. wieku, w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, założyli naszą szkołę. Wielu jej absolwentów miało duży wkład w życie społeczne miasta.

Tę szkołę ukończył mój ojciec, ukończyłem i ja. W 2004 roku, przed śmiercią, ojciec poprosił mnie: „Synu, dbaj o tę szkołę”. To doskonale pokazuje jak duże znaczenie ma ta szkoła dla nas, społeczności syryjskich Ormian.

Galeria

Szkoła podstawowa Bani Taghlib

Opis szkoły

Szkoła Bani Taghlib nosi nazwę plemienia syriackiego. Funkcjonuje od 1930 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa (klasy 1-6). Przed wojną uczyło się w niej 1500 uczniów.

Podczas walk na terenie Aleppo, okolica szkoły nie była bezpieczna. Zajęcia odbywały się nieregularnie, uczęszczała na nie tylko setka dzieci.

Pewnego dnia na budynek spadła bomba, niszcząc całkowicie najwyższe piętro, w którym odbywały się zajęcia dla przedszkolaków. Był to dzień wolny od zajęć, szczęśliwie nikt nie został ranny. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się na niższych piętrach, dwie grupy dzieliły jedną klasę.

Obecnie w tej szkole, nauki pobiera 250 uczniów. Aby wesprzeć dzieci zmagające się z traumatycznymi doświadczeniami, szkoła zatrudniła psychologa.

Potrzeby szkoły

 • zakup zabawek i gier dla przedszkola

 • zakup narzędzi edukacyjnych na zajęcia przyrodnicze

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika i ekranu do rzutnika, laptopów do sali komputerowej

مدرسة بني تغلب الابتدائية

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Sabriye Elias

Zależy mi na przyszłości szkoły, którą mi powierzono. Jako wykształcony pedagog miałam możliwość wyjazdu i podjęcia pracy za granicą. Mimo to, zdecydowałam się zostać w Syrii.

Od 2016 roku udało się wykonać podstawowe naprawy budynku umożliwiające prowadzenie zajęć, ale nadal potrzeby są ogromne.

To, co niezwykłe w naszej szkole, to fakt, że nauczamy języka syriackiego – jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i chcemy je przekazać młodszym pokoleniom.

Galeria

Szkoła podstawowa Al-Inaja

Opis szkoły

Szkoła Al-Inaja (ar. Troska) znajduje się w dzielnicy Al-Sulajmanijja w Aleppo. Została założona w 1975 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa. Przed wojną uczyło się w niej 1050 uczniów.

Na szczęście, przez lata konfliktu linia frontu przebiegała w daleko od szkoły i budynek nie został zniszczony. Lekcje odwołano tylko jednego dnia. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, zawieszono wiele szkolnych aktywności, takich, jak wycieczki  i zajęcia na świeżym powietrzu. W tym czasie, szkoła przyjęła uczniów z innej placówki, której działalność zawieszono.

Wiele rodzin uczniów zdecydowało się szukać bezpiecznego schronienia za granicą lub w innej części Syrii, dlatego liczba uczniów spadła do 450 dzieci. Wiele z nich zmaga się z wojenną traumą. W roku szkolnym 2018/2019 roku, 92 uczniów bezpłatnie uczęszczało na lekcje wyrównawcze.

Potrzeby szkoły

 • druk materiałów edukacyjnych

 • odmalowanie pomieszczeń szkolnych zniszczonych przez wilgoć

 • wyposażenie szkolnego laboratorium

مدرسة العناية الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Johna Jamousa

W naszej szkole uczą się dzieci z chrześcijańskich i muzułmańskich rodzin. Budowanie postaw sprzyjających koegzystencji jest niezwykle istotne dla Syrii.

Naszą szkołę wyróżnia to, że co roku wybieramy motto: „ten kto sieje miłość, zbiera miłość”, „miłość jest źródłem wszystkiego”, „szacunek i lojalność… ludziom i ojczyźnie”. Uczniowie powtarzają je podczas różnych aktywności, w ten sposób wyrażone w nich ideały stają się bliskie sercu.

Galeria