O programie

Kto może zgłosić się do programu?

Dyrekcje szkół publicznych, społecznych i prywatnych, nauczyciele, rodzice uczniów, szkolne koła charytatywne i Szkolne Koła Caritas, uczniowie zainteresowani sytuacją w Syrii, chcący zorganizować zbiórkę na rzecz programu

Jaki jest cel programu?

Zebranie środków finansowych umożliwiającym syryjskim szkołom objętym wsparciem zakup materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie podstawowych remontów lub organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

W jaki sposób działamy?

Mechanizm wsparcia

  • Zgłoszenie chęci wsparcia akcji Szkoła Szkole przez polską placówkę edukacyjną i przeprowadzenie akcji charytatywnej

  • Przekazanie darowizny Caritas Polska wpłacając środki na konto bankowe z dopiskiem „SYRIA Szkoła szkole”

  • Przekazanie środków szkole syryjskiej w Aleppo we współpracy z lokalną organizacją partnerską, Christian Hope Center.

  • Zakup sprzętu, prace remontowe i organizacja zajęć przez szkołę zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

  • Rozliczenie środków i raport końcowy wraz ze zdjęciami pod koniec roku szkolnego.

Jakie są założenia programu

W Polsce

szerzenie świadomości o sytuacji w Syrii w Polsce

budowa poczucia odpowiedzialności społecznej wśród polskich uczniów

W Syrii

dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury 

podniesienie jakości edukacji

wzmocnienie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej wśród syryjskich uczniów

Od czego się zaczęło?

Historia programu

Pomysł na inicjatywę łączącą polskie i syryjskie szkoły narodził się w Caritas Polska w połowie 2018 roku.

Pierwszymi szkołami, które wzięły udział w programie, był Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza w Gdańsku i ormiańsko-prawosławna szkoła podstawowa „Asz-Szark” w Aleppo. Dzięki hojności gdańskiej placówki, dla syryjskich uczniów zostały zorganizowane liczne wydarzenia, m.in. bal karnawałowy, dzień sportu, obchody świąteczne.

W I. oficjalnej edycji programu, która została przeprowadzona w roku szkolny 2019/2020, wsparciem zostało objętych pięć szkół w Aleppo. 

Dodatkowe aktywności pełnią ważną funkcję terapeutyczną i wzmacniają więzi między uczniami. Uczestnictwo w grach i zabawach pozwala dzieciom na chwilę zapomnieć o trudnej rzeczywistości, a szkoła staje się bardziej przyjaznym miejscem w ich oczach. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza dla tych dzieci, które - ze względu na zagrożenie - przerwały edukację i obecnie ponownie podejmują naukę.

Zepure Reisian

dyrektor szkoły „Asz-Szark” w Aleppo

Chcę się zaangażować

Kontakt do koordynatora programu znajdziesz na podstronie „Kontakt”.