Sytuacja w Syrii

Sytuacja w Syrii

* Stan na 2019 r. wg Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA).