Szkoły w Syrii

Szkoły objęte programem

 • Zespół szkół Al-Ghassanijja w Homs
 • Szkoła podstawowa Al-Wurud
 • Zespół szkół Cylicja
 • Szkoła podstawowa Bani Taghlib
 • Szkoła podstawowa Al-Inaja
 • Szkoła podstawowa Asz-Szark

Zespół szkół Al-Ghassanijja w Homs

Opis szkoły

Historia szkoły Al-Ghassanijja w Homs sięga 1887 roku – to jedna z najstarszych szkół w Syrii. Znajduje się w dzielnicy Al-Hamidijja, historycznym centrum miasta. Jako pierwsza szkoła w mieście przyjmowała na nauki dziewczynki. W ramach zespołu szkół działa przedszkole, szkoła podstawowa i liceum. Przed wybuchem wojny, uczyło się w nich aż 2000 dzieci.

W latach wzmożonych walk na terenie miasta, dyrekcja szkoły była zmuszona przenieść zajęcia dydaktyczne do innej placówki, w dzielnicy Al-Mahatta. Dopiero ustanie działań zbrojnych w 2015 roku umożliwiło powrót do szkoły, jednak zniszczenia infrastrukturalne były ogromne. Część wyposażenia została rozkradziona, reszta spłonęła. Do dzisiaj, ze względu na rozległe zniszczenia, część budynków jest wyłączona z użytkowania, a szkole brakuje podstawowego wyposażenia. Dziś do zespołu szkół Al-Ghassanijja uczęszcza ponad 1000 uczniów.

Potrzeby szkoły

 • sprzęt elektroniczny (rzutnik)

 • wyposażenie części przedszkolnej (huśtawki, zjeżdżalnie)

 • zabawki edukacyjne oraz książki do biblioteki

 • pomoce dydaktyczne dla nauczycieli

مدارس الغسانية في حمص

Wiadomość od dyrektor,

Murhafa Shahla

Dzięki wsparciu z różnych stron, przez trzy lata udało nam się odbudować część szkoły, ale nadal brakuje różnych podstawowych elementów wyposażenia, tak jak narzędzia edukacyjne. Klasy są pozbawione jakichkolwiek dekoracji. Skąd wziąć na to środki w środku kryzysu ekonomicznego?

Dzieci w wieku przedszkolnym odkrywają świat poprzez zabawę, uczą się kolorów i kształtów. Przestrzeń do eksperymentowania umożliwia im rozwój. Dlatego dzięki akcji „Szkoła Szkole” chcemy zakupić dla nich między innymi zabawki i gry.

Galeria

Szkoła podstawowa Al-Wurud

Opis szkoły

Instytucja została założona w 1932 roku jako dom dziecka. Z czasem zmieniono jej przeznaczenie na szkołę podstawową Al-Wurud (ar. Róże) im. Św. Dymitra. Przed wojną uczyło się w niej 450 uczniów, od przedszkola do 6. klasy.

W trakcie oblężenia Aleppo w latach 2012-2016, budynek szkoły bardzo ucierpiał, spadły na niego bomby. Lekcje przeniesiono do dzielnicy oddalonej od linii frontu, korzystając z gościnności i infrastruktury innej szkoły. Około 140 uczniów uczęszczało na zajęcia w trybie popołudniowym, mimo częstych przerw w dostawie elektryczności.

Obecnie placówka wznowiła działalność w swojej stałej lokalizacji. W szkole uczy się 375 uczniów. Część klas nadal nie jest dostosowana do celów edukacyjnych.

Potrzeby szkoły

 • wyposażenie sali komputerowej

 • pomoce dydaktyczne do różnych przedmiotów

 • zabawki, krzesełka i huśtawki dla przedszkolaków

مدرسة الورود الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Toniego Mkhalale

W trakcie wojny, wiele rodzin chrześcijańskich zdecydowało się na wyjazd, obawiając się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Obecnie w naszej szkole większość uczniów – ponad 90% - to muzułmanie. Dostrzegam w tym szansę na przekraczanie barier między nami i budowanie społeczeństwa, którego podstawą jest tolerancja i szacunek.

Część uczniów długo nie chodziła do szkoły. Duże różnice w poziomie wiedzy to nie lada wyzwanie dla kadry nauczycieli.

Galeria

Zespół szkół Cylicja

Opis szkoły

Zespół szkół Cylicja to jedna z najstarszych ormiańsko-chrześcijańska placówek edukacyjnych w Aleppo, założona w 1921 roku. Jej nazwa nawiązuje do średniowiecznego Królestwa Armenii w Cylicji. Szkoła składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Przed wojną uczyło się w niej 700 uczniów, a zajęcia odbywały się w trzech budynkach.

Podczas wojny, linia frontu przebiegała w pobliżu terenu szkoły. Zawieszono funkcjonowanie placówki na kilka lat. Kiedy w Aleppo sytuacja się ustabilizowała, a administracja wróciła do szkoły, okazało się, że jeden z budynków jest całkowicie zniszczony. Do dzisiaj remont budynku pozostaje poza możliwościami finansowymi placówki.

Obecnie w placówce uczy się 135 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • artykuły papiernicze, plecaki, koszulki dla uczniów

 • przyjęcie noworoczne dla społeczności szkolnej

 • remont (malowanie) dwóch klas

 • zakup dodatkowych dwóch laptopów do sali informatycznej

مدرسة كيليكيا الثانوية

Wiadomość od kierownika szkoły,

p. Avedisa Khoshafiana

Kiedy Ormianie przybyli do Aleppo na początku XX. wieku, w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, założyli naszą szkołę. Wielu jej absolwentów miało duży wkład w życie społeczne miasta.

Tę szkołę ukończył mój ojciec, ukończyłem i ja. W 2004 roku, przed śmiercią, ojciec poprosił mnie: „Synu, dbaj o tę szkołę”. To doskonale pokazuje jak duże znaczenie ma ta szkoła dla nas, społeczności syryjskich Ormian.

Galeria

Szkoła podstawowa Bani Taghlib

Opis szkoły

Szkoła Bani Taghlib nosi nazwę plemienia syriackiego. Funkcjonuje od 1930 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa (klasy 1-6). Przed wojną uczyło się w niej 1500 uczniów.

Podczas walk na terenie Aleppo, okolica szkoły nie była bezpieczna. Zajęcia odbywały się nieregularnie, uczęszczała na nie tylko setka dzieci.

Pewnego dnia na budynek spadła bomba, niszcząc całkowicie najwyższe piętro, w którym odbywały się zajęcia dla przedszkolaków. Był to dzień wolny od zajęć, szczęśliwie nikt nie został ranny. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się na niższych piętrach, dwie grupy dzieliły jedną klasę.

Obecnie w tej szkole, nauki pobiera 250 uczniów. Aby wesprzeć dzieci zmagające się z traumatycznymi doświadczeniami, szkoła zatrudniła psychologa.

Potrzeby szkoły

 • książki i podręczniki do szkolnej biblioteki

 • narzędzia edukacyjne na zajęcia przyrodnicze

 • piłki, artykuły sportowe, odzież sportowa

 • remont pomieszczeń, kolorowe dekoracje na ściany
 • przyjęcie noworoczne lub wielkanocne dla społeczności szkolnej

مدرسة بني تغلب الابتدائية

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Sabriye Elias

Zależy mi na przyszłości szkoły, którą mi powierzono. Jako wykształcony pedagog miałam możliwość wyjazdu i podjęcia pracy za granicą. Mimo to, zdecydowałam się zostać w Syrii.

Od 2016 roku udało się wykonać podstawowe naprawy budynku umożliwiające prowadzenie zajęć, ale nadal potrzeby są ogromne.

To, co niezwykłe w naszej szkole, to fakt, że nauczamy języka syriackiego – jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i chcemy je przekazać młodszym pokoleniom.

Galeria

Szkoła podstawowa Al-Inaja

Opis szkoły

Szkoła Al-Inaja (ar. Troska) znajduje się w dzielnicy Al-Sulajmanijja w Aleppo. Została założona w 1975 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa. Przed wojną uczyło się w niej 1050 uczniów.

Na szczęście, przez lata konfliktu linia frontu przebiegała w daleko od szkoły i budynek nie został zniszczony. Lekcje odwołano tylko jednego dnia. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, zawieszono wiele szkolnych aktywności, takich, jak wycieczki  i zajęcia na świeżym powietrzu. W tym czasie, szkoła przyjęła uczniów z innej placówki, której działalność zawieszono.

Wiele rodzin uczniów zdecydowało się szukać bezpiecznego schronienia za granicą lub w innej części Syrii, dlatego liczba uczniów spadła do 450 dzieci. Wiele z nich zmaga się z wojenną traumą. W roku szkolnym 2018/2019 roku, 92 uczniów bezpłatnie uczęszczało na lekcje wyrównawcze.

Potrzeby szkoły

 • naprawa szkolnego autobusu

 • remonty pomieszczeń przedszkolnych

 • zakup kserokopiarki na użytek nauczycieli

مدرسة العناية الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Johna Jamousa

W naszej szkole uczą się dzieci z chrześcijańskich i muzułmańskich rodzin. Budowanie postaw sprzyjających koegzystencji jest niezwykle istotne dla Syrii.

Naszą szkołę wyróżnia to, że co roku wybieramy motto: „ten kto sieje miłość, zbiera miłość”, „miłość jest źródłem wszystkiego”, „szacunek i lojalność… ludziom i ojczyźnie”. Uczniowie powtarzają je podczas różnych aktywności, w ten sposób wyrażone w nich ideały stają się bliskie sercu.

Galeria

Szkoła podstawowa Asz-Szark

Opis szkoły

Szkoła ormiańsko-prawosławna Asz-Szark (ar. Wschód) w Aleppo została założona w latach 30. XX wieku. Znajduje się w dzielnicy As-Sulajmanijja, która nie została zniszczona w trakcie walk. W szkole działa przedszkole i sześcioletnia szkoła podstawowa.

Podczas wojny dyrekcja szkoły zdecydowała o przyjęciu uczniów z trzech innych placówek, które zostały zmuszone do zawieszenia działalności. W 2011 roku w tych czterech placówkach uczyło się łącznie 2250 uczniów. W okresie oblężenia miasta, do szkoły chodziło 400 uczniów. Nauczano wyłącznie podstawowych przedmiotów, bez zajęć plastycznych lub sportowych.

Do dzisiaj, ze względu na zniszczenia trzy szkoły są zamknięte. Do szkoły „Asz-Szark” uczęszcza ponad 500 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • zakup książek do biblioteki napisanych w językach arabskim, angielskim i ormiańskim

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika, głośnika i mikrofonu

 • zakup materiałów edukacyjnych do laboratorium

 • organizacja szkolnego karnawału

مدرسة الشرق االبتدائية

Wiadomość od dyrektor,

Zepur Shares

Pamiętam, kiedy pocisk spadł na dach szkoły, chwilę po zakończeniu przerwy. Podjęliśmy wówczas decyzję o przeszkoleniu uczniów z szybkiej ewakuacji do schronu znajdującego się pod budynkiem. Ta wiedza kilka razy okazała się przydatna. W schronie puszczaliśmy dzieciom filmy edukacyjne, mając nadzieję, że dzięki temu nie będą myślały o niebezpieczeństwach na zewnątrz.

Drzwi szkoły muszą być otwarte. Żadne dziecko nie powinno zostać pozbawione dostępu do edukacji. Edukacja jest ich prawem.

Galeria